Internrevisionen

Internrevisionen är en oberoende, objektiv säkrings- och rådgivningsverksamhet med uppgift att tillföra värde och förbättra universitetets verksamhet. Internrevisionen hjälper organisationen att nå sina mål genom att systematiskt och strukturerat värdera och öka effektiviteten, riskhantering, styrning och kontroll samt ledningsprocesser. Detta gör vi genom granskning och analys av verksamhetens risker, men också genom råd och stöd. Internrevisionens verksamhet omfattar all den verksamhet som universitetet bedriver och ansvarar för.

Vid Lunds universitet är internrevisionen en från den operativa verksamheten fristående enhet, administrativt placerad under rektor. Internrevisionen rapporterar resultatet av sitt arbete direkt till universitetsstyrelsen.


Tillbaka

Sidansvarig: Jonas Ahrberg  
Frågor om webbplatsen: Webbgruppen
Ansvarig utgivare: Internrevisionen 

Uppdaterad: 2015-02-23

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00, Fax: 046-222 47 20